فناوری دید در شب Smart IR

فناوری دید در شب Smart IR

فناوری‌ ir ابزار یست قدرتمند درخدمت کاربران تا بتوانند حتی در تاریکی مطلق کنترل امور را در دست داشته باشند.

در سیستم های گذشته و یا فاقد Smart IR به علت ثابت بودن شدت نور IR اگر جسم یا شخص به دوربین که همان منبع نور IR نیز میباشد نزدیک میشد به علت شدت نور نامرئی IR سوژه مورد نظر به وضوح قابل تشخیص نبود اما در سیستم Smart IR برخی از مشکلات دید IR ازجمله دید اجسام نزدیک به دوربین حل گردیده ، بدین ترتیب که با سیستم Smart IR زمانی که شخص یا جسم مورد نظر به دوربین نزدیک میشود شدت نور IR دوربین کم شده تا سوژه مورد نظر کاملاٌ واضح به نظر برسد

ارسال دیدگاه